Bulgarer

På kvällen den 30/11-01 fick vi besök av sex ungdomar och två lärare från dövskolan i Sofia, Bulgarien. Under några dagar bodde eleverna och lärarna i vår skola. Den 2/12 spelade de mimteater. Senare var vi på Heron City tillsammans och bowlade. Tidigt på morgonen den 6/12 flög gruppen tillbaka till Bulgarien. Hur kommunicerade vi med varandra ? Jo vi pekade och tittade men det var svårt att använda teckenspråk en del pratade lite amerikanska så gott de kunde. I maj kanske vi ska besöka Bulgarien.

Av: Elever, 2001

Kommentera