Barnrättsveckan

Alla elever på Nya Broskolan har under en vecka jobbat med barns rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Utifrån artikel 12-15 om rätten till yttrandefrihet och deltagande jobbar nu år 5 och uppåt vidare med något som heter Uppdraget. Barnrättsveckan och Uppdraget arrangeras av Rädda Barnen. Nedan har eleverna själva ritat och berättat.

inflytande-150x150

 

simon-150x150      josefin-150x150

Vi har skrivit om barnens rättigheter vecka 47. Det handlar om vad vi, alla barn, har rätt till, t.ex. alla barn har rätt till båda föräldrarna, säga vad vi tycker, barnen ska komma i främsta rummet när staterna tar upp saker som rör barn, alla människor som är under 18 år är barn och mycket mer. Jag och en till från min klass var med på barnkonventionsmöte och fick träffa fyra ministrar som hade olika ansvar. En var barnombudsmannen, barn- och familjeminister, migrationsminister och utbildningsminister – ungdomsminister. Vi ställde frågor som t.ex. varför finns det inte en gymnasiet för döva här i Stockholm, varför får man inte tävla i karate här i Sverige som döv fast man får det i alla andra länder i Europa, har barn rätt till tolk Och några frågor till. Sen har låg- och mellanstadiet skrivit upp vad de tyckte vad viktigt. Fred, vatten, mat, hem, rätt att leva och många fler!!!

Kommentera