Miljöförvaltningen

KOPPAR OCH MILJÖN

koppar-300x224

En kvinna berättade för oss om koppar och miljön. Varifrån kommer koppar? Hon berättade, och vi frågade. Det var intressant. Koppar är bra metall för att den kan användas till el. Det var intressant och bra att få lära sig om miljön. Miljön är viktig för oss och vi behöver miljön annars skulle landet bli snuskig och lukta illa. Det är tur att miljön finns. Hon var bra på att berätta för oss. Det var roligt och spännade.

koppar2-300x224

Hon kunde inte svara på alla våra frågor så hon tog reda på svaren och skickade dem med e-post till oss. Här är hennes e-post :

Hej!
Det var kul att få besöka er. Här kommer svar på några frågor.
Den lättaste metaller är Litium. Den tyngsta är osmium, som tolken trodde. Platina och guld är tyngre än både bly och kvicksilver.
Koppar har använts i 9000 år. I turkiet fanns det fyndigheter med rent koppar, som man använde då, för länge länge sedan. Koppar är grönt för att koppar reagerar med andra ämnen på t.ex. ett tak. Koppar reagerar med klorid, till kopparklorid, med sulfat till kopparsulfat, med syre till kopparoxid. Denna upplevs som grön. I Göteborg där man är närmare havet finns det mer klorider i luften, där är koppartaken därför mer blåa än här.
Vänliga hälsningar,
Louise Sörme
Miljöförvaltningen

Av: Elev

Kommentera