Skolan

Vi är en liten skola och vi anser att små barn behöver småskalighet. Då skapas förutsättningar för att se hela människan.

Nya Broskolan är en fristående grundskolan som lägger till möjligheten att lära sig teckenspråk. Skolan har välutbildad och engagerad personal. Elevgrupperna är små och med hög lärartäthet. Varje barn ses och kan utvecklas i sin egen takt. Därför når de goda resultat. Boken, bilden och filmen har framträdande plats på Nya Broskolan. Barnen knäcker tidigt läskoden bl.a. med hjälp av den norske forskaren Arne Tragetons metod.

För att kunna bli en medveten användare av den nya tekniken är det viktigt att själv kunna skapa digitala bilder, filmer och musik. Skolan erbjuder en modern inlärningsmiljö med ny teknik och lägger en grund i de traditionella teknikerna.

Nya Broskolan är en friskola med hörande, hörselskadade och döva barn. Det ger alla en erfarenhet som de kommer att ha med sig i livet.

Skolan kan erbjuda

  • en kreativ inlärningsmiljö i direkt anslutning till lekplats, äventyrsspår och simhall
  • Ny teknik – lång tradition av film och bildarbete
  • goda elevresultat
  • välutbildad och engagerad personal
  • samarbeten med skolbesök på andra skolor i Sverige och världen

Kommentera