Vision

Nya Broskolan är den första fristående grundskolan med teckenspråkig profil. Idén med Nya Broskolan är att vara en öppen skola – mitt i samhället. Skolan är en framtidsvision av samhället där döva, hörselskadade och hörande lever tillsammans och kan kommunicera med varandra också genom teckenspråket och där ser man bara människor.

 

Kommentera